ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
บริษัท ลี้หย่งฮั้ว สตีล จำกัด
เราตั้งใจที่จะผลิตลวดเหล็กชนิดต่าง ๆ
เพื่อป้อนเข้าสู่ตลาดรวมถึงความร่วมมือ
และความไว้วางใจที่เราได้รับจากลูกค้า  
ผลิตภัณฑ์ของเรา
-ลวดเหล็ก , ลวดผูกเหล็ก , ลวด PC Wire
เหล็กปลอก , เหล็กโครงท่อระบายน้ำ
เราลี้หย่งฮั้ว สตีล ได้ตระหนักถึง “คุณภาพ”
จนได้รับการ รับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ (มอก.) 
จากสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม (สมอ.) 
เราพร้อมที่จะส่งคุณภาพต่อให้กับงานของท่าน