ลวดเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ

ลวดเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ
 ลวดเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ  เป็นลวดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  ตั้งแต่  2.00  มม.  ถึง  6  มม.   ผลิตโดยการนำเหล็กลวด   (Wire  Rod)  มารีดลดขนาดตามต้องการ  ม้วนเป็นวง  (Coil)  และ  Packing   ให้เรียบร้อย  น้ำหนักขดละ ประมาณ  100 กิโลกรัม    ผลิตภายใต้มาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  (มอก.194-2535)  เหมาะสำหรับงานหลายประเภท เช่น ทำตะปูตอกไม้  ตะแกรงเหล็ก   ปลอกเสา ปลอกคาน  ไม้แขนเสื้อ  รถเข็นในห้างสรรพสินค้า  หน้ากากพัดลม  เป็นต้น