ลวดเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ

ลวดเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ ลวดเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ เป็นลวดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ตั้งแต่ 2.00 มม. ถึง 6 มม. ผลิตโดยการนำเหล็กลวด (Wire Rod) มารีดลดขนาดตามต้องการ ม้วนเป็นวง (Coil) และ Packing ให้เรียบร้อย น้ำหนักขดละ ประมาณ 100 กิโลกรัม ผลิตภายใต้มาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.194-2535) เหมาะสำหรับงานหลายประเภท เช่น ทำตะปูตอกไม้ ตะแกรงเหล็ก ปลอกเสา ปลอกคาน ไม้แขนเสื้อ รถเข็นในห้างสรรพสินค้า หน้ากากพัดลม เป็นต้น