เหล็กวงท่อ
เหล็กวงท่อ หรือ  โครงท่อระบายน้ำ  
ใช้สำหรับทำท่อโดยจะมี  2  แบบ  ดังนี้
1.  แบบอ๊อก  โดยนำเหล็กตัดตามขนาดที่ลูกค้าต้องการมาอ๊อก
เชื่อมต่อเป็นวงกลม   มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อ
ตั้งแต่   30 -  150  เซนติเมตร
2.  แบบเกลียว  หรือ  Spiral  โดยนำเหล็กตัดตามขนาดที่ลูกค้า
ต้องการ  มาม้วนให้เป็นเกลียวกันสำหรับการทำท่อ 1  ท่อ  โดยมีเส้น
ผ่าศูนย์กลางของท่อ  ตั้งแต่  30 – 100  เซนติเมตร
       ซึ่งทางบริษัทฯ  เป็นผู้ผลิตวงท่อที่ได้ตามาตรฐานมานานกว่า  30 ปี 
จึงมั่นใจได้ว่าสินค้าของเราไม่เป็นรองใครแน่นอน