เหล็กวงท่อ

เหล็กวงท่อ หรือ โครงท่อระบายน้ำ ใช้สำหรับทำท่อโดยจะมี 2 แบบ ดังนี้
1. แบบอ๊อก โดยนำเหล็กตัดตามขนาดที่ลูกค้าต้องการมาอ๊อก เชื่อมต่อเป็นวงกลม มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อ ตั้งแต่ 30 - 150 เซนติเมตร
2. แบบเกลียว หรือ Spiral โดยนำเหล็กตัดตามขนาดที่ลูกค้า ต้องการ มาม้วนให้เป็นเกลียวกันสำหรับการทำท่อ 1 ท่อ โดยมีเส้น ผ่าศูนย์กลางของท่อ ตั้งแต่ 30 – 100 เซนติเมตร
ซึ่งทางบริษัทฯ เป็นผู้ผลิตวงท่อที่ได้ตามาตรฐานมานานกว่า 30 ปี จึงมั่นใจได้ว่าสินค้าของเราไม่เป็นรองใครแน่นอน