เหล็กปลอก

หล็กปลอก (ปลอกเสา และ ปลอกคาน) เป็นเหล็กตัดตามขนาด แล้วนำมาดัดโดยใช้เครื่องดัดปลอกตามขนาดที่ลูกค้าต้องการ ข้อดีของการสั่งดัดสำเร็จรูป คือ
- ลดค่าใช้จ่ายในการนำเหล็ก 10 เมตรมาตัด เนื่องจากจะมีเศษเหลือจากการตัด
- การเก็บรักษาง่ายกว่าการเก็บเหล็ก 10 เมตร
- คำนวณต้นทุนได้ง่ายขึ้นเนื่องจากไม่ต้องรับภาระเรื่องเศษที่เหลือจากการตัด
- การตัด และ ดัดด้วยเครื่อง ทำให้ได้สินค้าทันตามความต้องการใช้งาน ซึ่งทางบริษัทฯ มีทีมงานที่มีความชำนาญเป็นพิเศษ ทำให้ลูกค้าได้สินค้ารวมเร็ว และขนาดไม่ผิดพลาด