เหล็กปลอก 
เหล็กปลอก  (ปลอกเสา และ ปลอกคาน)
เป็นเหล็กตัดตามขนาด  แล้วนำมาดัดโดยใช้เครื่องดัดปลอกตามขนาดที่ลูกค้าต้องการ   ข้อดีของการสั่งดัดสำเร็จรูป   คือ
     -    ลดค่าใช้จ่ายในการนำเหล็ก 10 เมตรมาตัด  เนื่องจากจะมีเศษเหลือจากการตัด
     -     การเก็บรักษาง่ายกว่าการเก็บเหล็ก 10 เมตร
      -    คำนวณต้นทุนได้ง่ายขึ้นเนื่องจากไม่ต้องรับภาระเรื่องเศษที่เหลือจากการตัด
     -     การตัด และ ดัดด้วยเครื่อง  ทำให้ได้สินค้าทันตามความต้องการใช้งาน
      ซึ่งทางบริษัทฯ  มีทีมงานที่มีความชำนาญเป็นพิเศษ  ทำให้ลูกค้าได้สินค้ารวมเร็ว  และขนาดไม่ผิดพลาด